• IMG 0135
  • IMG 0146
  • IMG 0144
  • IMG 0142
  • IMG 0147
  • IMG 0149

postur1-1

Mentor-01

outlook1-1

Denmark       United Kingdom

Háteigsskóli (på dansk)

Háteigsskóli i Reykjavik er en udviklingsorienteret skole fra 1.-10. klassetrin hvor vi løbende er i gang med forandringer til gavn for elever, forældre og skolens medarbejdere. Háteigsskóli er uden differentiering og står åben for alle skolepligtige indenfor Reykjavikområdet ligesom alle andre skoler i Reykjavik.

I dette skoleår er der 442 elever på skolen. Skolen har et professionelt personale som fordeler sig på 41 personer i lærergruppen og 62 andre som består af pædagogmedhjælpere, samt et ledelsesteam, admimistrativt og teknisk personale.

Skolen blev stiftet da man i 1908 startede læreruddannelsen på Seminariet på Laufásvegur i Reykjavik. Skolen var fra starten nær tilknyttet læreruddanneslsen som den eneste øvelsesskole i landet hvor der dog kun var indskolingsklasser d.v.s 1.– 4.klasse.

I 1968 blev skolen en almindelig folkeskole i Reykjavik med 1.- 10. klasse, men beholdt sin status som den eneste øvelses og forsøgsskole under Seminariet i Island. Denne status behold skolen til året 1998.

I dag er Háteigsskóli en almindelig folkeskole i Reykjavik dog med stor kontakt til den pædagogiske avdeling af Universitetet i Island via samarbejde med praktikanter ved lærerstudiet som giver skolens lærere og pædagoger ny inspiration og udfordringer til gavn for børnenes leg og læring, således at skolen til stadighed er i udvikling.

Skolens valgsprog er    respekt - samarbejde - tryghed

Skolens værdigrundlag og målsætning er at

  • der skal være faglige udfordringer og klare forventninger til alle I læringsmiljøet - i forbindelse med undervisning og anden pædagogisk aktivitet
  • skolen skal være et inspirerende og engagerende læringsmiljø hvor man bærer tillid, respekt og tryghed til hinanden i alle sammenhænge og på alle niveauer
  • læring og aktiviteter skal fremme og støtte den enkeltes sociale og faglige kompetencer
  • enhver lærer betrakter alle elever som egne elever
  • fremme elevernes selvrespekt ved at lytte til dem, opfordre dem og rose dem.

Kvalitetsstyring og selvvurdering
Selvvurdering har i de sidste 18 år været en af skolens indsats-/udviklingsområder. Et selvvurderingsskema bliver fremsat tre gange årligt og parallelt praktiserer forskellige reformsgrupper indenfor differierede områder. I selvurderingsskemaerne undersøger man elevernes velfærd samt forældrenes og lærernes indstilling til skole og læringsmiljøet.

Selvvurderingsskemaerne er meget kortfattede og enkle således at man kan hurtigt reflektere og svare på dem. Alle resultater bliver repræsenteret på relevante møder i forældre-/ lærersamfundet. Ligeledes bliver også alle resultater offentliggjort på skolens hjemmeside, både komparativ fortolkning af elevernes velfærd og forældres og lærernes synspunkter.

Samvær - samarbejde
Háteigsskóli er opdelt i tre afdelinger - indskolingen 1. - 4. klasse, mellemtrinet 5. - 7. klasse samt overbygningen 8. - 10. klasse.I forbindelse med skolens udvikling arbejder personalet i mindre funktionsenheder - selvstyrende team - omkring den enkelte årgang. På alle årgange samarbejdes der også på tværs af afdelingerne. Det videre samarbejde med værdigrundlaget og målsætningen vil i fremtiden først og fremmest foregå i forbindelse med teamsamarbejdet omkring de forskellige klassetrin.Der har i mange år været tradition for at lærerteam i indskolingen betrakter hver årgang som en helhed. Det samme arbejder man imod på mellemtrinet og i overbygningen hvor  man har udviklet en læreprocess som man kalder „Verk- hringur” en turnusordning af forskellige opgaver og tasks(værksteder) som eleverne vælger at udfolde sig på. Det består i at der skal være faglige udfordringer og klare forventninger til alle, både lærere og elever i forbindelse med undervisning og anden pædagogisk aktivitet.

Drama i undervisningen

Drama i undervisningen er et fællesbegreb over drama som udtryksform og drama i undervisningsmiljøet hvor dramaets læringsmodeller involveres i pædagogiske aktiviteter.  Gennem drama lærer eleverne at udtrykke sig, kommunikere, handle og at tro på sig selv. Drama stimulerer deres fantasi og  kropsholdning, gestus og stemme og sådan lærer de at optræde og at forstå andres og egne kropssignaler. Ligeledes trænes eleverne i socialt samvær gennem drama. Dramaundervisningen indgår i alle skemaer i indskolingen og på mellemtrinet.

Modtager-afdeling
På Háteigsskolen blev der oprettet en modtagerafdeling i 1994 og omkring 10% af skolens elever modtager afdelingens undervisningstilbud. Eleverne,  samt nogle af skolens personale repræsenterer 26 sprog og kulturgrupper fra hele verden. Indtil dette skoleår modtog de udenlandske medarbejdere på skolen et særligt undervisningtilbud i det islandske sprog som en del af deres arbejdsdag. På grund af mangel på resurser her i landet er denne undervisning desværre ophørt fra året 2009.

Personalet
Skolens personale er ambitiøst og målrettet i det at gøre en god skole bedre.

Ydere oplysninger fås hos
Arndís Steinþórsdóttir, skoleinspektør
(arndis.steinthorsdottir(hos)rvkskolar.is),
Þórður Óskarsson, viceskoleinspektør
(thordur.gardar.oskarsson(hos)rvkskolar.is) eller
Hulda K. Guðjónsdóttir, inspektørens repræsentant
(This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Se også
     
 Information for nye studenter i Háteigsskóli og
      Information for forældre fra Reykjavik kommune 
på forskellige sproge.

Prenta | Netfang

Háteigsskóli, v/Háteigsveg, 105 Reykjavík | Sími: 530-4300, Símbréf (fax): 530-4301
Netfang: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Íþróttahús: 553-6887 | Hjúkrunarfræðingur: 530-4306 | Halastjarnan, s. 411-5580 og 663-6102