Denmark       United Kingdom

Foreldrar

Foreldrar

Samstarf heimila og skóla

Náið samstarf við heimilin er forsenda þess að skólar geti sinnt hlutverki sínu sem skyldi. Fjölskylda og skóli eru mikilvægustu mótunaraðilar barnsins. Skólinn mun aldrei geta tekið á sig að fullu uppeldisstarf foreldra og fjölskyldna og því hlýtur dyggur stuðningur við börnin af hálfu aðstandenda að skipta sköpum fyrir skólann í fræðslustarfi hans. Góð samvinna og regluleg upplýsingagjöf milli heimilis og skóla er báðum aðilum öflugt hjálpartæki í því sameiginlega verkefni að veita hverju barni gott veganesti. Samstarf heimila og skóla þarf að verða einn af hornsteinum grunnskólans. Mikilvægt er að skólinn taki þannig á móti foreldrum að þeir finni að þeir séu velkomnir í skólann. Þegar heimili og skóli leggjast á eitt má búast við betri líðan nemenda, auknu öryggi og betri námsárangri.

Foreldrar barna í einstökum bekkjardeildum geta veitt skólum ómetanlegan stuðning, bæði á sviði náms og kennslu og ekki síður utan skólatíma í félagslífi. Samhentur foreldrahópur getur t.d. tekið með festu á agavandamálum ef þau koma upp og brugðist skjótt við einelti og stríðni ef um slíkt er að ræða. Mikilvægt er að unnið sé að samheldni milli foreldra, nemenda og kennara einstakra bekkjardeilda til þess að skólastarfið verði sem farsælast. Þannig mynda skóli og heimili trausta umgjörð um menntun hvers einstaklings. (Frá nefnd um mótun menntastefnu)

Prenta | Netfang

Háteigsskóli, v/Háteigsveg, 105 Reykjavík | Sími: 530-4300, Símbréf (fax): 530-4301
Netfang: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Íþróttahús: 553-6887 | Hjúkrunarfræðingur: 530-4306 | Halastjarnan, s. 411-5580 og 663-6102