Skip to content

Hlutverk náms- og starfsráðgjafa

Hlutverk náms- og starfsráðgjafans er að standa vörð um velferð allra nemenda, styðja þá og liðsinna þeim í málum er snerta
nám og líðan, skólavist, framhaldsnám og starfsval.
Námsráðgjafinn er málsvari nemenda og trúnaðarmaður og aðstoðar þá við lausn persónulegra vandamála. Hann skipuleggur kynningar á framhaldsskólum fyrir 10. bekkinga.
Námsráðgjafi stýrir vinnu eineltismála í eineltisteymi og situr fundi stoðteymis og nemendaverndarráðs.

  • Samvinna milli nemanda og námsráðgjafa er grundvöllur þess að ráðgjöfin nýtist nemandanum.
  • Aðstoð námsráðgjafa miðar að því að nemandinn læri að taka ákvarðanir sem skipta hann máli.
  • Nemendur geta leitað til námsráðgjafa að eigin frumkvæði eða beðið umsjónarkennara, stjórnendur eða forráðamenn um að hafa milligöngu um viðtal.
  • Forráðamenn geta einnig leitað beint til námsráðgjafa.