Denmark       United Kingdom

Sjúkrakennsla

SJÚKRAKENNSLA:

(Sjá reglugerð nr. 585/2010 um nemendur með sérþarfir.)

Nemandi, sem að mati læknis getur ekki sótt skóla vegna slyss eða langvarandi veikinda, á rétt á sjúkrakennslu annaðhvort á heimili sínu eða á sjúkrastofnun. Kennslan getur að hluta til farið fram sem fjarkennsla eða dreifnám undir leiðsögn kennara með eftirliti foreldra. Ákvæði í reglugerð tekur ekki til tilfallandi veikinda nemenda sem standa skemur en viku.

Sjúkrakennsla getur því farið fram með eftirfarandi hætti í Háteigsskóla:

Tryggt er eftirlit og aðstoð kennarar í tilteknum greinum og þá helst þeim greinum sem teljast til grunngreina; íslenska, stærðfræði, ensku og dönsku. Markmið er að tryggja grunnfærni þar sem skólinn getur ekki nema að litlu leyti sinnt öðrum greinum og þá sérstaklega valgreinum og  list- og verkgreinum þar sem þær gera kröfu um að nemandi vinni í skólahúsinu.

Eftirlit og aðstoð getur verið með tvennum hætti annað hvort með tölvu og símasamskiptum (fjarkennsla/dreifnámi) eða með heimsóknum á heimili viðkomandi nemanda. Einum kennara er falin umsjón með verkefninu og þá oftast umsjónarkennara.

Skólastjóri stýrir áætlunargerð um sjúkrakennslu með umsjónarmanni sérkennslu í samvinnu við forráðamann. Þegar beiðni um sjúkrakennslu hefur komið fram er málið lagt fyrir nemendaverndarráð skólans. Gera verður ráð fyrir að skólinn þurfi tíma og svigrúm til að skipuleggja sjúkrakennslu frá því að ósk um hana kemur fram þangað til að hún verður veitt.

Prenta | Netfang

Háteigsskóli, v/Háteigsveg, 105 Reykjavík | Sími: 530-4300, Símbréf (fax): 530-4301
Netfang: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Íþróttahús: 553-6887 | Hjúkrunarfræðingur: 530-4306 | Halastjarnan, s. 411-5580 og 663-6102