Skip to content

Heilsugæsla

Heilsugæsla Háteigsskóla heyrir undir Heilsugæslu Hlíðasvæðis. Anna Lillý Magnúsdóttir er hjúkrunarfræðingur skólans. Viðverutími hennar í skólanum er:
Mánudaga: 9:00-16:00,
þriðjudaga: 9:00-13:45,
miðvikudaga: 9:00-13:45 og
fimmtudaga: 9:00-11:45.

Skólaheilsugæslan er framhald af ung- og smábarnavernd og sér um fræðslu, reglubundnar skoðanir og bólusetningar.

Reglubundnar skoðanir og bólusetningar

1. bekkur  (6 ára): Nemendur eru hæðar- og þyngdarmældir og sjónprófaðir. Einnig er gert lífsstílsmat.
Þeir sem ekki hafa farið í fjögurra ára skoðun á heilsugæslustöð fá endurbólusetningu gegn barnaveiki, stífkrampa og kíghósta (ein sprauta).
.
4. bekkur (9 ára):
.

Nemendur eru hæðar- og þyngdarmældir og sjónprófaðir. Einnig er gert lífsstílsmat.

.
7. bekkur (12 ára):
.
Nemendur eru hæðar- og þyngdarmældir og sjónprófaðir. Einnig er gert lífsstílsmat.
Endurbólusetning gegn mislingum, hettusótt og rauðum hundum (ein sprauta).
Stúlkur eru einnig bólusettar gegn HPV (Human Papiloma Virus) til að minnka líkur á leghálskrabbameini. Tvær sprautur á 6 mánuðum.
.
9. bekkur (14 ára):
 

.
Nemendur eru hæðar- og þyngdarmældir og sjónprófaðir. Einnig er gert lífsstílsmat.Endurbólusetning gegn mænusótt, barnaveiki og stífkrampa (ein sprauta).

Fylgst er með nemendum í öðrum árgöngum eftir þörfum.

Fræðsla/heilbrigðishvatning/forvarnir

Skólaheilsugæslan sinnir skipulagðri heilbrigðisfræðslu og hvetur til heilbrigðra lífshátta.  Öll tækifæri sem gefast eru nýtt til að fræða nemendur og vekja þau til umhugsunar og ábyrgðar á eigin heilsu.  Foreldrar eru hvattir til að leita eftir ráðgjöf hjúkrunarfræðings varðandi vellíðan, andlegt, líkamlegt og félagslegt heilbrigði barnsins.

Fríar tannlækningar fyrir öll 6-17 ára börn

Vakin er athygli á því að tannlækningar 6-17 ára barna eru greiddar að fullu af Sjúkratryggingum, að frátöldu 2.500 kr. árlegu komugjaldi. Ef barnið þitt hefur ekki farið í tanneftirlit á síðustu tólf mánuðum ertu beðin/n um að panta tíma hjá tannlækni sem fyrst. Meiri upplýsingar má nálgast á vefsíðunni. https://www.landlaeknir.is/heilsa-og-lidan/tannvernd/born/ 

Svefn, nesti og skjólfatnaður

Reglulegur og nægjanlegur svefn er mikilvægur fyrir heilsu og þroska barna.  Sex ára börn þurfa t.d. að sofa a.m.k. 10-12 klst. á nóttu. Skóladagurinn er langur, mikilvægt er að borða vel áður en farið er í skólann og hafa að auki með sér hollt og gott nesti. Einnig er nauðsynlegt að nemendur séu í góðum skjólfatnaði og með húfu/eyrnaband og vettlinga.

Veikindi og óhöpp

Veitt er fyrsta hjálp í skólanum og minniháttar slysum sinnt.  Þurfi barnið að fara á heilsugæslustöð/slysadeild er æskilegt að foreldrar/forráðamenn fari með barnið og er því mikilvægt að skólinn hafi símanúmer þeirra bæði heima, í farsíma og í vinnu. Ekki er ætlast til að slysum sem gerast utan skólatíma sé sinnt í skólanum.

Ef barn er með greindan alvarlegan sjúkdóm sem getur stefnt heilsu/lífi þess í bráða hættu er nauðsynlegt að skólaheilsugæslan viti af því.  Hér er átt við sjúkdóma eins og sykursýki, ofnæmi, flogaveiki og blæðingarsjúkdóma.

Lyfjagjafir

Ef barn þarf að taka inn lyf á skólatíma er foreldrum bent á að setja sig í samband við skólaheilsugæsluna sem skipuleggur lyfjagjafir á skólatíma.  Börn skulu ekki hafa nein lyf undir höndum í skólanum nema í algjörum undantekningartilvikum, s.s. insúlín.

Lúsin

Lúsin kíkir alltaf reglulega í heimsókn yfir skólaárið.  Mjög mikilvægt er að foreldrar kembi hár barna sinna reglulega, t.d. vikulega.  Best er að bleyta hárið og setja næringu í og kemba hárið með næringunni í,en allar frekari  leiðbeiningar er að finna á vef landlæknisembættisins  www.landlaeknir.is.

Nánar er hægt að lesa um heilsuvernd skólabarna á eftirfarandi slóð:https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item27411/24.8.2016_Kynning_fyrir_foreldra_heilsuvernd_grunnskolaba.pdf.